Auguish #10, Iron chain, 50 x 30 x 177cm, 2013

Anguish #9, Iron chain, 37x45x95cm, 2013

Anguish #19, Iron chain, 75x50x95cm, 2013

Anguish #11, Iron chain, 80 x 60 x 75 cm, 2013

Buddha #1, 85x90x120cm, Iron chain, 2013

Anguish #8, Iron chain, 128x100x15cm, 2013

Auguish #17, Iron chain, 40 x 40 x 170cm, 2013

Meditation #11, Iron chain, 22 x 10 x 35cm, 2013

Meditaion #5, 160x75x30 cm, Iron chain, 2012

Nirvana #4, 60x30x80 cm, Iron chain, 2011